Bioplynová stanice

ZOD Mrákov provozuje od ledna 2012, prostřednictvím dceřinné firmy BIOENERPO s.r.o., bioplynovou stanici o výkonu 1000 kW. Jako místo stavby byl zvolen areál VKK ve Starém Klíčově a to hlavně z důvodu velké koncentrace skotu a tudíž produkce kejdy, a dále možnosti dobudování skladovacích kapacit a ideální dopravní vzdálenosti uprostřed podniku.

Vstupní suroviny do BPS tvoří: kejda skotu, hnůj, travní senáž, kukuřičná siláž a žlabové zbytky ze stájí.
Jedná se tedy o koncovku k živočišné výrobě, jelikož kromě cíleně pěstovaných cca 100 ha kukuřice, jsou ostatní suroviny „odpadem“ (kejda, hnůj, zbytky) nebo nadbytečným materiálem (senáž).  

Díky zvolené technologii jsou tyto suroviny schopny zajistit plný výkon BPS a zároveň velmi dobrou ekonomiku provozu, oproti velkému množství drahých, cíleně pěstovaných plodin. Jako kogenerační jednotka je instalován motor Jenbacher JMS 320 o výkonu 1000 kW.

Odpadní teplo z kogenerační jednotky je používáno pro vytápění přilehlého zemědělského areálu a dále pak cca 700 m vzdáleného průmyslového areálu ve Starém Klíčově.

V průběhu roku 2012 byly dobudovány silážní žlaby pro skladování veškerého množství surovin v těsné blízkosti BPS, čím se zvýšila jejich kvalita a omezila nákladná manipulace.