O společnosti

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří v okresu Domažlice, jeho sídlo je vzdáleno cca 6 km od okresního města Domažlice. Podnik hospodaří v několika katastrálních územích bramborářsko-ovesné výrobní oblasti s velmi členitým terénem. Nadmořská výška se zde pohybuje od 430 do 600 m. n. m. Průměrný roční úhrn srážek je zde cca 650 mm. Hlavní činností podniku je zemědělská výroba, především produkce mléka, pěstování polních plodin, provozování bioplynové stanice.

V rámci přidružené výroby se podnik zabývá kovovýrobou, autodopravou, provozem čerpací stanice a prodejny hospodářských potřeb, závodní jídelnou, kde se denně vaří cca 700 obědů a ubytovnou. Od roku 2012 provozuje jatka, výrobnu uzenin, kde zabíjí a zpracovává pouze vlastní dobytek

V současné době podnik hospodaří na 2 809 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 969 ha luk.

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 15. května 1975 na základě rozhodnutí slučovací schůze konané dne 13.12. 1974 a po schválení radou ONV Domažlice dne 4.4. 1975 – usnesení č.111 došlo ke sloučení JZD Stráž, JZD Tlumačov a JZD Mrákov v jeden ekonomický celek s právní formou družstvo.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl DrXXIV, vložka 1492 , více na portal.justice.cz