ZOD Mrákov – Zemědělské obchodní družstvo Mrákov2024-07-03T10:45:05+02:00

zemědělská výroba, výroba kovových konstrukcí,
čerpací stanice a prodejna hospodářských potřeb, uzeniny vlastní výroby

Rostlinná a živočišná výroba

Bioplynová
stanice

Autodoprava

Kovovýroba

Prodejna masa a
uzenin, jatka

Čerpací stanice a prodejna
hospodářských potřeb

Prodejna pracovních
oděvů

Stravování a ubytovna

Aktuality

O nás

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov se rozkládá v okresu Domažlice, jeho sídlo je vzdáleno necelých 6 km od okresního města Domažlice. Podnik se zaměřuje na zemědělskou a přidruženou výrobu. V současné době podnik hospodaří na 2 810 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 960 ha luk. V rostlinné výrobě se zaměřujeme na pěstování řepky, pšenice a ječmene ozimého, ječmene jarního a kukuřice. Značná část produkce slouží jako krmivová základna pro relativně rozsáhlý chov skotu. Jsme zaměřeni hlavně na výrobu mléka, které produkují 3 stáda holštýnského skotu. Celkem chováme asi 1200 dojných krav, k tomu odpovídající počet telat, jalovic a hovězího žíru.

Číst více
Přejít nahoru