Výrobní zaměření

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se družstvo soustřeďuje na pěstování krmných plodin, obilovin, řepky a kukuřice.

Živočišná výroba

V živočišné výrobě je hlavní produkce mléka a hovězího masa. Chov probíhá na farmě VKK Starý Klíčov, Tlumačov, Stráž, Nevolice .

Doplňující činnosti

  • Vlastní jatka
  • Výroba a prodej masa a uzenin
  • Kovovýroba
  • Prodej pohonných hmot
  • Nákladní doprava
  • Stavební činnost
  • Ubytování a stravování

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov je i příjemce dotací čerpaných z prostředků Programu rozvoje venkova